19 Ιουν 2016

Για ελευθερία - δικαιοσύνη- αξιοπρέπεια



Συμπαράσταση σε αυτούς που σηκώνουν ανάστημα και εξεγείρονται στη Γαλλία δείχνοντας το δρόμο
Φτωχοί στα οδοφράγματα!
Για το ξεπέρασμα της εμπορευματικής οικονομίας
Για ελευθερία - δικαιοσύνη- αξιοπρέπεια
Για να μη ζήσουμε σαν δούλοι



Πρωτοβουλία για την επανεμφάνιση της κριτικής σκέψης
Χανία
Ιούνης 2016